Disclaimer

VDH Vastgoed en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen en / of fouten in de elektronische publicatie van www.vdhvastgoed.be. Storingen, onderbrekingen en / of fouten in de elektronische publicatie kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiƫle compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en wordt onderworpen aan zorgvuldige beheer.

VDH Vastgoed en haar informatieleveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie voor welk gebruik dan ook. Aan de gegevens, zoals deze op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie en kunnen op elk ogenblik gewijzigd / verwijderd worden dan wel achterhaald zijn.

De inhoud van deze site kan niet beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

U wordt bijgevolg aangeraden om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent enig vastgoed, zelf de correctheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.